Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2017

Imaaage
19:55
6397 af04 500

Sometimes you meet someone, and it’s so clear that the two of you, on some level belong together. As lovers, or as friends, or as family, or as something entirely different. You just work, whether you understand one another or you’re in love or you’re partners in crime. You meet these people throughout your life, out of nowhere, under the strangest circumstances, and they help you feel alive. I don’t know if that makes me believe in coincidence, or fate, or sheer blind luck, but it definitely makes me believe in something.

Reposted frommarliinuss marliinuss
Imaaage
19:54
6925 abd7

She never looked nice. She looked like art and art wasn't supposed to look nice. it was supposed to make you feel something.

Reposted frommarliinuss marliinuss
Imaaage
19:54
Pamiętaj mnie, bo nie będzie nas drugi raz.
Reposted frommaandarynka maandarynka
Imaaage
19:53
7262 850e 500
Reposted fromkaiee kaiee
Imaaage
19:51
koniec świata wcale nie jest taki zły
najgorsze następuje po nim
— Piotr Macierzyński, Kwik
Reposted fromzalewajka zalewajka
Imaaage
19:50
Najpospolitsze "przepraszam” przypomina nieświadomy odruch. Najpopularniejsze “nigdy już więcej” rzadko dożywa miesiąca. “Obiecuję ci” oraz “przysięgam” - one żyją dłużej, czasem rok, czasem kilka lat. “Na zawsze” zawsze jest tylko na trochę lub trochę i ciut dłużej.
— I. Karpowicz
Imaaage
19:49
Imaaage
19:49
2059 833f
Reposted fromrol rol viaMargheRita86 MargheRita86
Imaaage
19:49
7863 d00f 500
Reposted fromTeardrops Teardrops
Imaaage
19:49
Znajomości nie liczy się w latach czy miesiącach. Liczy się w ilości wymienionych słów, przepłakanych razem łez, minut spóźnienia, liczbie hermetycznych żartów, opróżnionych butelek, znaczących spojrzeń, przetańczonych piosenek, zjedzonych frytek, wypitych kaw...
Czas tak naprawdę nie ma tu większego znaczenia.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianowaczi nowaczi
Imaaage
19:48
Imaaage
19:48
Imaaage
19:48
2148 9c51
Imaaage
19:47
Imaaage
19:47
Imaaage
19:47
9949 fea7
Reposted fromkrzysk krzysk viaacetylocoa acetylocoa
Imaaage
19:47
0927 c311
Imaaage
19:46
0297 7735 500
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viaacetylocoa acetylocoa
19:46

July 01 2015

Imaaage
10:28
3350 edb9
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...