Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

Imaaage
11:59
Są momenty w których przytulamy kogoś tak mocno, jakbyśmy chcieli przez niego przeniknąć. Doświadczyć czegoś większego, stać się częścią tej osoby, połączyć się.
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viawrazliwa wrazliwa
Imaaage
11:56
3014 bee7
Reposted fromIriss Iriss viasoulkill soulkill
Imaaage
11:56
8209 2111 500
Imaaage
11:56
5290 c03f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasoulkill soulkill
Imaaage
11:55
Reposted frompischus pischus viatrele-morele trele-morele
Imaaage
11:55
Imaaage
11:54
8495 0bcf 500
Reposted fromMeely Meely viaNoCinderella NoCinderella
Imaaage
11:53
Imaaage
11:53
Od dawna już go spostrzegła i przyglądała mu się tak jak to dziewczęta widzą i przyglądają się - patrząc gdzie indziej.
— Victor Hugo, "Nędznicy"
Imaaage
11:53
Imaaage
11:50
Reposted fromkonbeto konbeto viamewantcookie mewantcookie
11:48
9092 0381 500
Reposted fromthetemple thetemple viamewantcookie mewantcookie
11:48
9098 6099 500

soul-service:

ithelpstodream:

In Nepal they have a festival that honours dogs and thanks them for being our loyal furry friends.

I love this soo much❤️

Reposted fromthetemple thetemple viamewantcookie mewantcookie
Imaaage
11:47
4117 ff08 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viapolciak polciak
Imaaage
11:45
Znajdź ramiona, które będą Cię przytulać w najtrudniejszych chwilach. 
Oczy, które będą patrzeć na najbrzydsze.
I serce, które będzie Cię kochać w najgorszym. 
Wtedy znajdziesz prawdziwą miłość
Reposted fromzyta zyta viasoulkill soulkill
Imaaage
11:45
8931 b7b5
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries viasoulkill soulkill
Imaaage
11:44
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viasoulkill soulkill
Imaaage
11:44
8687 e56c
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasoulkill soulkill

June 29 2015

Imaaage
14:32
4241 d0ea 500
Reposted fromfoods foods viaNoCinderella NoCinderella
Imaaage
14:30
6844 7b7b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaNoCinderella NoCinderella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...