Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

Imaaage
10:26
Imaaage
10:24
3440 6d9a
Imaaage
10:24
1718 0a1a
Reposted fromhalfjohn halfjohn
Imaaage
10:23
Nie wszystko, co się liczy, jest policzalne i nie wszystko, co jest policzalne, naprawdę się liczy.
— Regina Brett
Reposted fromnatatalia13 natatalia13
Imaaage
10:22
  Czy znacie to uczucie, kiedy zaczynacie czytać nową książkę, nim zdążyły ustać drgania membrany wywołane przez poprzednią? Odkładacie tę poprzednią, lecz jej myśli i wątki - nawet postaci - przyczepiły się do włókien waszego ubrania i kiedy otwieracie nową, one są jeszcze z wami.
— Diane Setterfield – Trzynasta opowieść
Reposted fromIriss Iriss
Imaaage
10:18
3565 5695 500
Reposted fromroyals royals
Imaaage
10:18
Wybaczyła mu czekanie. Wiadomości, których nie wysyłał. Zdjęcia, których nigdy nie było. Życia, w których go szukała. Wybaczyła mu. Bo co innego można zrobić wobec kochanego człowieka, który nigdy nie miał odwagi aby z Tobą być?Wybaczyła mu, bo on był jej wszystkim, a ona jego niczym... 
— znalezione
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
Imaaage
10:14
3595 061b 500
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon
Imaaage
10:14
3607 8357
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon
Imaaage
10:14
Zrozumiała, że oboje są tacy sami. Że jedno bez drugiego czuło się samotne i zranione. Że potrzebowali siebie nawzajem. Wiedziała, że pójdzie za nim wszędzie…
Reposted fromblackjeremy blackjeremy
Imaaage
10:13
Zakochanie jest mimo wszystko tylko rozjątrzeniem siebie, trudną do opanowania, natarczywie natrętną obsesją zajmującą cały czas i całą przestrzeń. Zagnieżdża się wprawdzie w mózgu, ale tak naprawdę wypełnia głównie ciało.
— łóżko
Reposted fromwinnym-swiecie winnym-swiecie
Imaaage
10:12

Wiesz, co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczonych talerzy i trzaskania drzwiami? Obojętność. Milczenie wszystko pieprzy, niszczy każdego doszczętnie.

Reposted fromchocoway chocoway
Imaaage
10:12
Wszystkie, nawet najmniej znaczące z pozoru decyzje mogą całkowicie odmienić losy ludzi. Do zmiany losu wystarczy mały, malutki kamyczek, o który ktoś się potknie i nawet go nie zauważy
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
Imaaage
10:09
Dlaczego mnie wtedy nie było? Jak szłam do Ciebie, to padało i połamał mi się parasol. Wtedy on otworzył nade mną swój. Uśmiechnął się i powiedział, że mnie odprowadzi, żebym nie zmokła. Wiatr drapał po policzkach, ale mimo to, zrobiło mi się ciepło. A gdy już staliśmy pod Twoimi drzwiami, zapytał mnie, czy to tu i wtedy uświadomiłam sobie, że już nie.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromatlantyda atlantyda viadreamadream dreamadream
Imaaage
09:49
2140 70a5 500
Reposted fromMuppet Muppet viatrele-morele trele-morele
Imaaage
09:49
3515 8ad1 500
wwa
Reposted frommysoul mysoul viatrele-morele trele-morele
Imaaage
09:48
 Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viasoulkill soulkill
Imaaage
09:46
6771 5995
"- Wiesz jak nazywam feceta który zrobi wszystko dla swojej kobiety?
- Jak?
- Mężczyzną!"

 — True Blood
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viasoulkill soulkill

June 30 2015

Imaaage
11:59
9737 9c8b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawrazliwa wrazliwa
Imaaage
11:59
Kiedy już przy mnie w końcu będziesz, nie puszczę cię dalej niż na odległość szeptu.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtimetolove timetolove viawrazliwa wrazliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl